Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


PPC - là viết tắt của Pay-Per-Click là một mô hình tiếp thị trên internet, trong đó các nhà quảng cáo phải trả một khoản phí mỗi khi một trong số các quảng cáo của họ được nhấp chuột
minhquy


twiki.org - Dự án TWiki được lập bởi Peter Thoeny vào năm 1998 như là một nền tảng ứng dụng dựa trên wiki mã nguồn mở. Vào tháng 10 năm 2008, công ty TWiki.net được thành lập bởi Thoeny, đảm nhận toàn quyền kiểm soát dự án TWiki
https://twiki.org/
minhquy minhquy


leak - rò rĩ (trong dữ liệu)
minhquy minhquy


minv.sk - Ministerstvo vnútra SR
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKYhttps://www.minv.sk/
minhquy minhquy


crz.gov.sk - Centrálny Register Zmlúv
Centrálny register zmlúv vznikol na základe zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. “Sổ đăng ký hợp đồng trung tâm được thành lập trên cơ sở Đạo luật 546/2010, bổ sung cho Đạo luật số. 40/1964 Zb. Bộ luật Dân sự sửa đổi và bổ sung một số luật.”  . . .
minhquy minhquy


JAMstack framework - là một kiến trúc phát triển web hiện đại dựa trên JavaScript phía client, các API có thể sử dụng lại và Markup dựng sẵn.
JAMstack là một kiến trúc phát triển web hiện đại. Nó không phải là một ngôn ngữ lập trình hay bất kỳ dạng công cụ nào. Nó giống như một phương pháp phát triển web nhằm mục đích thực thi hiệu suất tốt hơn, bảo mật cao hơn, chi phí mở rộng thấp hơn và trải nghiệm nhà phát triển tốt hơn.Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết JAMstack có nghĩa là gì, . . .
minhquy minhquy


CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục
Trong kỹ thuật phần mềm, Tích hợp liên tục (CI - Continuous Integration) là việc trộn (merge) và biên dịch (build hoặc compile) tất cả các phiên bản (revision) mã nguồn làm việc củ . . .
minhquy minhquy


Gutenberg - gutenberg.org - là gì?
Dự án Gutenberg (tiếng Anh: Project Gutenberg, thường viết tắt PG) là dự án tình nguyện để số hóa, lưu trữ, và phân phối tác phẩm văn hóa. Vì được thành lập năm 1971, nó là thư viện trực tuyến đầu tiên. Phần nhiều thứ trong kho này là văn bản . . .
minhquy minhquy


AML (Anti Money Laundering) - là gì?
AML (Anti Money Laundering) – Chống rửa tiền, là một tổ hợp các thủ tục và quy định pháp lý nhằm xác định và ngăn chặn lợi nhuận từ các hành vi trái pháp luật. Nguyên nhân vì từ trước tới nay, giao dịch tiền điện tử luôn được coi là ‘miếng mồi ngon’ mà các đối tượng tội phạm tài chính nhăm nhe nuốt trọn. Chúng lợi dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để thực hiện các hàn . . .
admin admin


KYC (Know Your Customer) - là gì?
KYC (Know Your Customer) có nghĩa là xác minh khách hàng của bạn. Đây giai đoạn đầu tiên để thẩm định khách hàng trong các quy trình AML. Khi một người dùng mới muốn đăng kí trên sàn giao dịch, các thủ tục KYC được thực hiện để xác định chính xác danh tính khách hàng. Điều này cho phép các sàn giao dịch định mức giá trị rủi ro mà khách hàng đem lại dựa trên hoạt động tài chính khả ngh . . .
admin admin


WYSIWYG - là gì?
(viết tắt của What You See Is What You Get trong tiếng Anh), thường được dịch là "những gì bạn đang thấy là những gì bạn sẽ nhận được" và hiểu như là "Giao diện tương tác tức thời - mắt thấy tay làm", thường được dùng trong các chương trình ứng dụng văn phòng, các chương trình biên soạn, thiết kế web... Các công cụ dùng giao diện này cho phép ta có thể thấy ngay những thay đổi mà ngư� . . .
admin admin


protonmail.com - là gì?
Email an toàn cótrụ sở tại Thụy SĩBảo mật thông tin liên lạc của bạnvới ProtonMail.  
admin admin


https://www.forpsi.sk/cennik-domeny/ - operator domain servis
<p>&nbsp;</p><p>hlavné stánke <a href="https://www.forpsi.sk/">https://www.forpsi.sk/</a></p><p>ceník <a href="https://www.forpsi.sk/cennik-domeny/">https://www.forpsi.sk/cennik-domeny/</a></p>
minhquy


Card đồ họa (Graphics card) - là gì
Card đồ họa (Graphics card) hay còn gọi là card màn hình là một loại thiết bị chuyên xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính, cụ thể như màu sắc, chi tiết độ phân giải, độ tương phản của hình ảnh.Bộ phận quan trọng nhất, quyết định sức mạnh của một card đồ hoạ chính là bộ xử lý đồ họa (Graphic Processing Unit) hay còn gọi tắt là GPU có nhiệm . . .
minhquy minhquy


NS (Name Server) - Máy chủ tên miền
Máy chủ tên miền chứa thông tin lưu trữ về một số tên miền. Hệ thống phân giải tên miền được vận hành bởi hệ thống dữ liệu phân tán, dạng Client-Server. Các node của hệ thống dữ liệu này là các máy chủ tên miền. Mỗi một tên miền sẽ có ít nhất một máy chủ tên miền chứa thông tin về tên miền đó. Các thông tin về máy chủ tên miền sẽ được lưu trữ trong các zone của tên mi� . . .
minhquy minhquy


DNS (Domain Name System) - hệ thống phân giải tên miền
Hệ thống phân giải tên miền (hay được viết tắt là DNS do tên tiếng Anh Domain Name System) là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên . . .
minhquy minhquy


IPS Internet Protocol Suite - bộ giao thức liên mạng
Internet Protocol Suite (bộ giao thức liên mạng) là tập hợp các giao thức thực thi protocol stack (chồng giao thức) mà Internet chạy trên đó. Internet Protocol Suite đôi khi được gọi là bộ giao thức TCP/IP. TCP và IP là những giao thức quan trọng trong Internet Protocol Suite - Transmission Control Protocol (TCP) và Internet Protocol (IP). Internet Protocol Suite tương tự như mô hình OSI, nhưng có một số khác biệt. Ngoài ra kh� . . .
minhquy minhquy


CDN (Content Delivery Network) - mạng phân phối nội dung
minhquy


vbee - vbee.vn
https://vbee.vn/Vbee là công ty công nghệ chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, dịch vụ thông minh về giọng nói trí tuệ nhân tạo. Vbee là đơn vị đầu tiên công bố và thương mại hoá giải pháp về giọng nói trí tuệ nhân tạo tiếng Việt có cảm xúc tại Việt Nam.
minhquy minhquySearchFormFromSite

Full query request in all database