Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


Regular Expression PHP - là gì?
Regular Expression là một chương trình mẫu (biểu thức chính quy) dùng để so khớp với dữ liệu. Ngoài cách ghi này ra thì người ta cò ghi tắt là ReExp. Regular Expression hay còn gọi là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi nâng cao thông qua biểu thức riêng của nó, những biểu thức này sẽ có những nguyên tắc riêng và bạn phải tuân theo nguyên tắc . . .
88.212.54.57 minhquy


markedjs - là xây nhanh. * một trình biên dịch đánh dấu cấp thấp để phân tích cú pháp đánh dấu mà không cần lưu vào bộ nhớ đệm hoặc chặn trong thời gian dài. ** trọng lượng nhẹ trong khi triển khai tất cả các tính năng đánh dấu từ các hương vị và thông số kỹ thuật được hỗ trợ. *** có sẵn dưới dạng giao diện dòng lệnh (CLI) và chạy trong các dự án JavaScript phía máy khách hoặc phía máy chủ. * Vẫn đang nghiên cứu các chỉ số để phân tích và định nghĩa so sánh. ** Ít phụ thuộc nhất có thể. *** Việc tuân thủ nghiêm ngặt có thể dẫn đến việc xử lý chậm hơn khi chạy điểm chuẩn so sánh.
88.212.54.57


wordwrap() - hàm wordwrap trong PHP
Hàm wordwrap() sẽ thêm một kí tự hoặc một thẻ nào đó vào chuỗi khi đã đếm đủ số kí tự nhất định. Ví dụ cứ sau mỗi 20 kí tự ta sẽ xuống dòng, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàm wordwrap() để xử lý.Cú phápCú pháp: wordwrap( $str, $width, $break, $cut);Trong đó:$str là chuỗi cần xử lý..$width là độ dài . . .
minhquy minhquy


view.php - sửa copyText Plugin, copy đúng phần tử
4.2.1fix lỗi Plugin TimeAgoExtension chuyển sang nền ngôn ngữ slovak.//hide buton update & backhome, … & backHistory.// view.php add label Comment//DescriptionTổng hợp lại phiên bản 4.2.2// add count in the title tag categories// fix layout hoc-tieng-slovak.php, …//thêm chuyen mục picked record.php// Mô tả thêm dấu cách và ✓ dòng in view.php// button edit on homepage anh, rand, index stt . . .
88.212.54.57 minhquy


montáž - sự lắp ráp
montáž [montaːʃ] f sự lắp ráplắp rápsự lắp ráp montáž f
minhquy minhquy


htmlentities() - Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies.
Cú phápCú pháp: htmlentities( $str, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");Trong đó:$str là chuỗi truyền vào.$flags là tham số mang một trong những giá trị sau:ENT_COMPAT.ENT_QUOTES.ENT_NOQUOTES.ENT_IGNORE .ENT_SUBSTITUTE. . . .
minhquy minhquy


HTML Entity - là gì?
HTML entity là cú pháp được dùng để biểu diễn các ký tự đặc biệt hoặc được bảo lưu trong HTML.Các ký tự như <, >, &, " và ' được bảo lưu trong HTML do bản thân chúng được sử dụng với ý nghĩa đặc biệt trong HTML (ví dụ như < để tạo thẻ mở và > để tạo thẻ đóng)...
minhquy minhquy


tables test ckeditor - demo
codetoolbar: { items: [ 'heading', '|', 'alignment', '|', 'bold', 'italic', 'strikethrough', 'underline', 'subscript', 'superscript', '|', 'link', '|', 'bulletedList', 'numberedList', 'todoList', '-', // break point 'fontfamily', 'fontsize', 'fontColor', 'fontBackgroundColor', '|', 'code', 'codeBlock', '|', 'insertTable', '|', 'outdent', 'indent', '|', 'uploadImage', 'blockQuote', '|', 'undo', 'redo' ], shouldNotGroupWhenFull: true }
minhquy minhquy


q-ckeditor-box - tích hợp và kiểm tra
đạmnhạt nghiêng linkTiêu đề 1Tiêu đề 2đoạn văn mẫu của bạn sẽ dễ học dễ thương của người Việt tại Nhật bản hiện hành từ Hà Tĩnh và nhiều niềm cô ạ có một vài hình thẻ tín làm lại bạn ơi cho e hoi e đang làm việc với lãnh tôi được không ít những ngôn.Block quotes . . .
88.212.54.57 minhquy


výnimočnosť - tính đặc biệt
výnimočnosť [viːɲimoʧnosc] f tính đặc biệt (của cái gì) //đặc biệt tính đặc biệt (của cái gì) jedinečnosť f, výnimočnosť f, singularita f čoho /// výnimočný [viːɲimoʧniː] adj khác thường výnimočný stav tình trạng khẩn cấp //stav výnimočný stav tình trạng khẩn cấp /// výnimočne [viːɲimoʧnε] adv đặc biệt stav výnimočný stav tình trạng khẩn cấp výnimočný výnim . . .
88.212.54.57 minhquy


Day.js - là một phiên bản thu nhỏ của Moment.js. Day.Js tuyên bố có cùng một API của Moment.js và giảm kích thước tệp của nó xuống 97%. Đúng vậy, trong đó tệp được rút gọn đầy đủ của Moment.js có tổng trọng lượng là 67,9Kb, tệp được rút gọn của DayJS chỉ có 2Kb. Thật là điên rồ, nhưng họ có hỗ trợ cho quốc tế hóa, plugin và mọi thứ khác.
88.212.54.57


iframe demo - ví dụ
88.212.54.57 minhquy


FeatherIcons - là một bộ sưu tập các biểu tượng mã nguồn mở đẹp mắt. Mỗi biểu tượng được thiết kế trên lưới 24x24 với trọng tâm là sự đơn giản, nhất quán và dễ đọc.
https://feathericons.com/ #USE CDN in HTML <!-- Icons --> <script src="https://unpkg.com/feather-icons/dist/feather.min.js"></script> <script> feather.replace() </script> #DIPLAY DEMO SOURCecode <a class="nav-link" href="#"> <span data-feather="file-text"></span> Last quarter </a>
88.212.54.57 minhquy


Triết học - là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
88.212.54.57


Bypass - Cụm từ "Bypass" ở đây được hiểu là vượt qua, bỏ qua, như vậy iPhone Bypass được hiểu đơn giản là những chiếc máy bị dính lỗi iCloud, giúp bỏ qua bước đăng nhập lại tài khoản iCloud khi kích hoạt iPhone mà không cần đăng nhập iCloud vẫn có thể sử dụng bình thường.
Bypass hay là Emulator detection bypass là một hành vi sai trái với quy định của nhà phát hành game và hiện nay Tencent và VNG tại Việt nam đã thông báo, nhưng trường hợp dùng cách này để tăng lợi thế hơn so với người chơi sử dụng Smartphone sẽ bị khóa tài khoản 10 năm. Bypass là một thuật ngữ riêng của các attacker dùng để chỉ việc vượt qua một “bức tường” của một hệ thống nào đó bằ . . .
88.212.54.57 admin


Homebrew - Homebrew là một hệ thống quản lý gói phần mềm mã nguồn mở và miễn phí giúp đơn giản hóa việc cài đặt phần mềm trên hệ điều hành macOS của Apple cũng như Linux. Cái tên nhằm gợi ra ý tưởng xây dựng phần mềm trên Mac tùy theo sở thích của người dùng.
https://brew.sh https://brew.sh/index_vi
88.212.40.173


GK - thủ môn
Goalkeeper
88.212.40.173


slabika - âm tiết
slabika [slabika] f // slabika slabiky slabiky slabík slabike slabikám slabiku slabiky slabike slabikách slabikou slabikami
minhquy


zrak - thị giác
zrak [zrak] m zrak zraky zraku zrakov zraku zrakom zrak zraky zraku zrakoch zrakom zrakmi #source dict.com
admin admin


zoznámiť sa - làm quen, quen
zoznámiť sa perf 1. làm quen (với bạn gái v.v.) 2. làm quen với cái gì (với công việc v.v.)
admin


SearchFormFromSite

Full query request in all database