Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words


Redis - (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Nó là hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng KEY-VALUE rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.
88.212.54.57


i18n - Quốc tế hóa trong tiếng Anh gọi là Internationalization, vì có 18 chữ cái ở giữa chữ cái i và chữ cái n nên hay được gọi ngắn gọn là i18n.
88.212.54.57


php.ini - là một tệp quan trọng mà bạn cần phải thường quản lý là tệp php. ini. Nó kiểm soát nhiều thành phần import cho những gì bạn có thể và không thể làm với website của mình, bao gồm kích thước của các tệp mà bạn có thể tải lên....
minhquy minhquy


cgi-bin - tên của thư mục chứa các giao diện của những chương trình gateway và script. Cgi-bin: cgi-bin là tên của thư mục chứa các giao diện của những chương trình gateway và script.
88.212.54.57


Gateway - cho phép nối ghép hai loại giao thức với nhau. Ví dụ: mạng của bạn sử dụng giao thức IP và mạng của ai đó sử dụng giao thức IPX, Novell, DECnet, SNA… hoặc một giao thức nào đó thì Gateway sẽ chuyển đổi từ loại giao thức này sang loại khác.
88.212.54.57


BASH - Bourne Again SHell là giao diện command line mặc định của hầu hết các bản phân phối Linux. Một trong những tính năng hữu ích của nó là lưu trữ lại lịch sử các command mà bạn đã sử dụng trong quá khứ. Nó được lưu vào 1 file text có tên là . bash_history.
88.212.54.57


cú pháp Jinja - là một ngôn ngữ tạo mẫu hiện đại và thân thiện với nhà thiết kế cho Python, được mô phỏng theo các mẫu của Django. Nó nhanh chóng, được sử dụng rộng rãi và an toàn với môi trường thực thi mẫu hộp cát tùy chọn:
<a href="https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/">https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/</a>
88.212.54.57


SSH Key - là gì?
SSH Keys là một phương thức xác thực đăng nhập với máy chủ thông qua truy cập SSH bằng việc đối chiếu giữa một cặp keys, bao gồm một khóa riêng tư (private key) và khóa công khai (public key) tương ứng. SSH Keys sử dụng giao thức xác thực hỏi và trả lời trong đó một bên trình bày một câu hỏi và một bên khác phải cung cấp một câu trả lời hợp lệ để được chứng thực. Thông thường, m� . . .
88.212.54.57 minhquy


TCP - Transmission Control Protocol - "Giao thức điều khiển truyền vận
là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Sử dụng TCP, các ứng dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các "kết nối" với nhau, mà qua đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc các gói tin.
88.212.54.57


ICMP - Internet Control Message Protocol
là một giao thức của gói Internet Protocol. Giao thức này được các thiết bị mạng như router dùng để gửi đi các thông báo lỗi chỉ ra một dịch vụ có tồn tại hay không, hoặc một địa chỉ host hay router có tồn tại hay không. ICMP cũng có thể được sử dụng để chuyển tiếp các thông điệp truy vấn.[1] Giao thức này được đánh số 1.[2] ICMP [3] khác với các giao thức vận chuyển như TCP và UDP � . . .
88.212.54.57


ubuntu - learn commands unbutu
https://vitux.com/40-most-used-ubuntu-commands/ cd mdir rm mv cp date TZ=GMT date TZ=KSA date // –set Linux cho phép người dùng đặt ngày và giờ hiện tại của hệ thống theo cách thủ công. Cú pháp: date –set = ”Date_in_format (YYMMDD) Time_in_format (HH: MM) // -d Để vận hành hệ thống vào một ngày cụ thể, bạn có thể thay đổi ngày bằng cách sử dụng “-d”. Cú pháp: date -d Date_to_operate_system_on Example: date . . .
88.212.54.57 minhquy


override methods - ghi đè các phương thức
88.212.54.57


implement methods - triển khai thực hiện phương thức
88.212.54.57 minhquy


Bottle: Python Web Framework - là gì?
Bottle là một khuôn khổ web vi mô WSGI nhanh, đơn giản và nhẹ cho Python . Nó được phân phối dưới dạng một mô-đun tệp duy nhất và không có phụ thuộc nào ngoài Thư viện chuẩn Python . Định tuyến: Yêu cầu ánh xạ lệnh gọi hàm với sự hỗ trợ cho các URL động và sạch. Mẫu: Công cụ mẫu tích hợp sẵn nhanh chóng và giống pythonic và hỗ trợ cho các mẫu mako , jinja2 và cheetah . Tiện � . . .
minhquy minhquy


Flask Framework - là gì?
Flask là một web framework, nó là một Python module cho phép bạn phát triển các ứng dụng web một cách dễ dàng. Nó có tính mở rộng và là một microframework không bao gồm ORM (Object Relational Manager) hoặc các tính năng tương tự. Flask có nhiều tính năng thú vị như định tuyến url, hay template engine.
minhquy minhquy


ErrorDocument 404 http://www.example.com/error.html - Chuyển hướng trang 404 sử dụng htaccess
ErrorDocument 404 http://www.example.com/error.html
88.212.54.57 minhquy


https://stword.com/ - Học tiếng anh miễn phí với Stword.com
trang web học từ vựng tiếng anh có hướng dẫn ngữ pháp ... //https://stword.com/posts/it-programming-tu-vung-ve-lap-trinh?word=4
88.212.54.57 minhquy


Beethoven - là ai?
Ludwig van Beethoven (phiên âm: Lút-vích van Bét-thô-ven, 17 tháng 12 năm 1770 – 26 tháng 3 năm 1827) là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông được coi là Người dọn đường (Wegbereiter) cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp thế giới công nhận là nh� . . .
88.212.54.57


jsfiddle.net - là gì?
JSFiddle là một dịch vụ IDE trực tuyến và cộng đồng trực tuyến để thử nghiệm và hiển thị các đoạn mã HTML, CSS và JavaScript do người dùng tạo và cộng tác, được gọi là 'câu đố'. Nó cho phép các cuộc gọi AJAX mô phỏng.
88.212.54.57 minhquy


command language - ngôn ngữ lệnh
88.212.54.57


SearchFormFromSite

Full query request in all database