Wiki

Definition of vocabulary words in Vietnamese

Common Words
naposledy - Lần cuối cùng
Lần cuốinabudúce - Thời gian tới
Trong Thời gian tới, na buducíDobre - ok, được
ako sa voláš? - Bạn tên gì? (friend, priatelia, priatelov)kde - ở đâu
ở đâu? - kde?prečo - tại sao
Tại sao? - prečo?SearchFormFromSite

Full query request in all database